วิธีการสมัคร
การสมัครสมาชิก ทางลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก
เมื่อทำการเข้าหน้า สมัครสมาชิก เรียบร้อยแล้ว ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด (จากภาพ แบบฟอร์มในการสมัครสมาชิก)

จากนั้นลูกค้าต้องทำการเลือก ช่องทางในการส่งสินค้า 
หมายเหตุ เมื่อลูกค้าทำการสมัครสมาชิก และเลือกช่องทางการจัดส่งสินค้า ลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจัดส่งสินค้าได้อีก 
หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น  
  
กรุณากรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสาร หรือ ส่งเอกสารผ่านทาง LINE@ ทั้งหมดให้ครบถ้วน 

เมื่อทำการอ่านเงื่อนไขการสมัครเรียบร้อยแล้ว ติ๊ก     ยอมรับเงื่อนไข
เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจสอบเอกสารต่างๆ เพื่ออนุมัติสิทธิเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์